تبلیغات
همسفران HAMSAFARAN - ده اصل برای پیشگیری از ده ها اختلاف در خانواده ها
 
همسفران HAMSAFARAN
 
 


دوستان سلام :

    هنگامی که به مشکلات خانواده هایی که برای مشاوره  به نزدم مراجعه کرده بودند ، فکر می کنم ، متوجه می شوم که بسیاری از این مشکلات ناشی رفتارهایی است که برخاسته  از برخی تفکرات و انتظاراتی است که زن و شوهر از یکدیگر دارند و برخی از این تفکرات و انتظارات بر پایه صحیحی شکل نگرفته است  که من سعی کردم بیشتر این موارد در ده  اصل کلی  خلاصه کردم ، که می بایست آنها را در طول زندگی در نظر گرفت   .


بقیه در ادامه مطلب 

      اصل یکم –  هیچ ازدواجی با مشترکات  صددرصدی سلیقه وخواست های زن و مرد صورت نگرفته  و نمی گیرد  بلکه زن و مرد باید بدانند هنگامی که گام های نخست آشنایی برداشته می شود  دو طرف  به دنبال یافتن مواردمشترک مورد پذیرش خود هستند و هنگامی که تعداد مطلوبی از این موارد مشترک  شناسایی شد ،  ازدواج  بر اساس همین  مشترکات – که معمولا تعداد آن بسیار کم است - شکل می گیرد و در جریان گردش زندگی  نقاط مورد  اختلاف آشکار می شود . زن و مرد می بایست  به پشتوانه همان مشترکات ، برای موارد اختلافی  راه حل پیدا نموده که اگر هر دو طرف در رفع این اختلاف ها کمک کنند عنصر سازش پدید می آید .

اصل دوم  - «انتظار» واژه ای است که از همان آغاز زندگی در ذهن زن و شوهر شکل می گیرد ،و این امر نکوهیده ای  نیست اما اگر انتظارات واقعی را از غیر واقعی نشناسند و راه برطرف کردن  انتظارات غیر واقعی را ندانند در زندگی دچار مشکل می شوند . به عبارت دیگر ممکن است زن و مردخواست هایی از طرف مقابل داشته باشند ،  اما می بایست تمام شرایط طرف مقابل را درک کند که آیا  او  هم اکنون توانایی و یا شرایط  برآوردن این خواست ها را دارد یا خیر ؟ و در صورت پاسخ مثبت سعی شود  خواست ها را غیر مستقیم و به هنگام آرامش و شادمانی و نیز فرصت دهی مطرح کند  مثلا  با این جملات که « در آینده به فکر این موضوع نیز باش » و «یا فکر می کنم که وجود فلان چیز به شادمانی و آسایش مان کمک می کند »

       اصل سوم - زندگی  مشترک را بازار برآورده شدن عقده هاو توقعات پیشین خود نکنند .یکی از مواردی که  سبب شده است که زندگی  زناشویی بسیاری از زوج های جوان دچار مشکل شود ، عقده ها و توقعاتی بوده که یکی از دو طرف ، از پیش از ازدواج داشته و هم اینک انتظار دارد که طرف مقابل آن ها را برآورده سازد ، لذا می بایست این انتظارات را با واقعیت های زندگی خود  بررسی کنید ؟

     اصل چهارم – سعی کنید با گفتگو ،از برداشت طرف مقابل  خود ، از برخی مفاهیم اساسی آگاهی یابید .  مثلا :

1-    نگرش به  برخی از مفاهیم کاربردی در زندگی  مثلا نظر طرف مقابل از  زندگی خوب ،  عاشقانه بودن ، وفادار بودن ،  .... چیست ؟ آیا الگوی ویژه ای در ذهن اوست ؟

 2- آگاهی از اختلاف در استخدام واژه ها : یعنی بایستی با  فرهنگ لغات یک دیگر آشنا شد  و به هنگام برخورد با یک کلمه ناخوشآیند زود نتیجه گیری نکرد . چه بسا  واژه ای در نزد یکی از دو طرف بسیار نامانوس و نا خوشایند باشد اما این واژه در نزد طرف دیگر و خانواده او بسیار عادی باشد

      اصل پنجم – بایستی از درست کردن بایدها و تبدیل آنها به باور و قانون بشدت خود داری کرد و باید دانست که ریشه بسیاری از  مشکلات عصبی  زن و شوهران همین باید هاو قانون های درون ذهنی است  . و این بایدها  نیز گونه های مختلفی دارد مانند :

 الف -  گاه این باید ها  نسبت به خود فرد است  یعنی او بدون در نظر گرفتن توانمندیهای خود ، در ذهش  چنین عنوان می کند  که  من باید و  حتما چنین باشم  ،  مثلا برخی از باورها خودساخته در باره خود انسان چنین است :

1 - همه افراد باید همه کارهای مرا تایید کرده  و مرا دوست داشته باشند این یکی از  باورهای نادرستی است که بسیاری را از افراد منزوی و سبب جدایی آنها شده و دشمنی ها بوجود می آورد . 

2- کمال گرایی مطلق در موفقیت : یکی دیگر از باید های نادرست این است که بسیاری از افراد  بر این باور هستند که  هر کار که می کنند باید  بدون نقص و کامل باشد  و  اگر اندکی در  کار آن نقصان و  مشکلی پیش آید دچار رنجش و اندوه قرار می گیرند و فرصت هر گونه اشتباه را از خود سلب م کنند چرا که آنها  در نزد خود پذیرفته اند که من باید فردی به طور کامل  باشم  و مثلا عشق ما باید بطور کامل باشد و این یک باور نادرست و دست نیافتنی است .

3-  باور داشتن  به سرزنش و تنبیه : معمولا افرادی که باور به  کمال گرایی مطلق خود دارند  به هنگامی که به مقصد و یا قانون خودساخته خود نرسند خود را بشدت سرزنش می کنند و خود را سزاوار تنبیه و سرزنش می دانند  این گونه افراد فرصت  هرگونه اشتباه را از خود و یا اطرافیان خود می گیرند و همین امر سبب اختلافات چندی شده است و وقت زیادی را از زن و شوهران گرفته است  

4- فاجعه آمیز دانستن ناکامی ها : یعنی فرد به این باور می رسد که اگر کاری بر وفق مراد من پیش نرفت وحشت ناک و بحرانی است   این گونه افراد معمولا زود خشمگین شده و یا دچار استرس های گوناگون می شوند و گاه اقدامات شتابزده و نسنجیده از خود بروز می دهند  زیرا او  با اعلان وضعیت بحرانی در درون خود دسپاچه و استرسی شده  و خیلی از خط قرمزهای دوران عادی را در این شرایط  بحرانی خود ساخته نادیده می گیرد .

ب   - گاهی بایدها  نسبت به  دیگری است : یعنی فرد در درون خود قانونی و مقرراتی  را ساخته  و آن را برای دیگران وضع می کند ودر نزد خود می گوید دیگری باید چنین رفتاری داشته باشد . مثلا :

1-همه افراد باید از من راضی باشند و مرا دوست داشته باشند .

2-کسی نباید از من بهتر باشد و نباید در برابر من از کسی دیگر تعریف شود

3-کسی نباید از من ایراد بگیرد و ایراد گرفتن به من مساوی با نخواستن من  و دشمنی با من است .

 

ج  - اگر مورد الف و ب  درست درمان نشود  و آگاهانه با آن برخورد نشود ،  فرد منجر به گتفگوی درونی می شود  و او در بیشتر مواقع در درون خود  یک جانبه به نزد قاضی می رود و دیگران را محکوم می کند و در نتیجه ممکن است  با رفتارهای  خود بخواهد آن ها را مجازات کرده و  لااقل  در مورد دیگر  تفکرات غیر عقلایی و سوء تفاهم ها و ... پیدا می کند .

      اصل ششم  -  پرهیز از هیجانات  شدید و یا غیر قابل کنترل :   از  باورهایی  که آسیب بسیاری به روابط زن و مرد می زند هیجانات ناخوشایندی مثل خشم ، ترس و اندوه و غصه خوردن  و گوشه گیری و قهر ، است و یا برای  تحت تاثیر قرار دادن دیگران به  آسیب وارد کردن به خود و یا دیگری،  اقدام می کند ، که او گمان  می کند که همه  اینها  ناشی از  اتفاقاتی بیرونی است و کنترل آن از عهده  اش خارج است اما واقعیت این است که غالب احساسات ناخوشایند فرد از باورهای غیر عقلانی او و گفتگوی درونی او است .

     اصل هفتم -   به هنگام  مشکلات و سختی ها و بحران ها  ،  و دعوا ها و جر و بحث ها ،  مخاطب قرار دادن طرف مقابل  و او را  مقصر جلوه دادن  است.

در این گونه موارد پیشنهاد می شود .

1- سعی کنید به اشتباهات خود فکر کنید .

2- مسئولیت پذیر باشید و سعی کنید وظیفه خود را  یاد آوری باشید

2-از متهم نمودن و مخاطب قرار دادن طرف مقابل بشدت خودداری کنید

3-اگر مرد دچار مشکلی شده است اجازه دهید او فکر کند  زیرا مردان مشکلات خود را در تنهایی و سکوت حل می کنند  و  شما می توانید  تنها به او پیشنهاد دهید که وظیفه من است که  هر کمکی از دستم من بر آید شادمان می شوم که انجام دهم . و اگر خانم دچار مشکل شده است  با او گفتگو کنید زیرا خانم ها مشکلات خود را با گفتگو حل می کنند

گفته می شود که بهترین زندگی ها این است که زن و مرد هردو  به یکدیگر حق دهنده باشند نه  اینکه هر کس در مشکلات به خودش حق هد

     اصل هشتم –  بشد ت از  تحقیر کردن یکدیگر  دوری کنید  ، تحقیر یکی از ضربات جدی و خانمان برانداز  زندگی است  و اگر  طرف مقابل شما  چنین بوده سعی کنید شما با رفتار خود  و یا به هنگامی که در شادمانی و خوشی در کنار هم هستید به گونه ای غیر مستقیم به  او یادآور شوید.

پیشنها می شود   در هر ماه  چندین بار خوبی ها و توانمندی های همدیگر را یاد آور شوید . مثلا  بگویید که به زندگی با او  افتخار می کنید و  او سبب آرامش شماست ،  یا اینکه  خوبی های  او را یاد آور شوید بنا بر روایات ما این کلمه ای است که هرگز از دل زن و یا شوهر پاک نمی شود .

یک نکته به خانم ها :

مردان متاهلی که به سوی زن دیگری گرایش پیدا نموده اند معمولا فرآیند های زیر را طی می کنند

یک – در آغاز  شیوه لباس و یا آرایش و یا برخورد یک زن جالب توجه بوده

دوم – آهنگ صدا و انتخاب واژه های آن خانم برای مرد خوشایند بوده

سوم – خانم در برخورد  خود به مرد شخصیت داده و را شخصی مورد تحسین دانسته است

چهارم – مرد در هنگامی که در نزد آن خانم است احساس شخصیت و غرور و آرامش و نشاط می کند

پنجم – زن خود را نیازمند شخصیت و محبت مرد نشان می دهد

بنا براین چرا نباید مردان و زنان یک خانواده اسلامی به یک دیگر احترام بگذارند و به هم افتخار کنند 

      اصل نهم  - از آنجا از آغاز زندگی تا کنون  بین زن و شوهر  کلمات عاشقانه و محبت آمیزی زیادی   رد و بدل شد معمولا زن و یا شوهر  بر این گمان هستند که در نزد همسر خود دوست داشتنی ترین است  ، بنا براین هرگونه تغریف از دیگری و یا  مقایسه کردن او  با دیگران  برای آنها  ناخوش آیند است لذا سعی شود که  از بیان خوبی دیگران در برابر همسر برای مقایسه کردن پرهیز شود .

     اصل دهم  -  بر خلاف تصور برخی بویژه  آقایان ، که معتقدند نباید مرد در برابر سایر اعضای خانواده کوتاه بیاید ، این که  یکی از مواردی که سبب  اطمینان و آرامش بسیاری در زندگی می شود ،  عذر خواهی نمودن  از اشتباهات است .

   زیرا اگر همسر و فرزندانتان بدانند که شما فردی صادق هستید  و اگر اشتباهی بکنید خودتان یاد آور می شوید، و خودتان ناظر خوبی بر رفتارتان هستید لذا در تصمیمات و کار ها به شما اعتماد بشتری می کنند و از سوی دیگر موجب رنجش دیگران نمی شوید

   همیشه سربلند و موفق باشید و فرزندان شایسته میهن اسلامی خود تربیت کنیم                                  

نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :


چهارشنبه 12 اردیبهشت 1397 07:02 ق.ظ
I do not even know how I stopped up right here, but I thought this put up was good.
I don't recognize who you are but definitely you're
going to a famous blogger for those who aren't already. Cheers!
جمعه 3 شهریور 1396 05:52 ب.ظ
Hi there to every body, it's my first visit of this blog; this web site carries amazing and
in fact good material in favor of readers.
چهارشنبه 18 مرداد 1396 04:44 ب.ظ
Hi! This is my first visit to your blog! We are a team of volunteers
and starting a new initiative in a community in the same niche.

Your blog provided us useful information to work on.
You have done a marvellous job!
دوشنبه 31 فروردین 1394 08:41 ب.ظ
سلام من پونزده سال سنمه ولی خیلی چیزارو میفهمم دل باخته معلمم شدم میخام فراموشش کنم تورو خداکمکم کنید
پنجشنبه 5 آبان 1390 04:14 ب.ظ
سلام عزیزم. وبلاگ شاد و با نشاطی درست کردی. موفق باشی
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر


درباره وبلاگ


درباره خودم زهرا پوستچیان؟

دانش آموخته حوزه علمیه قم و کارشناس و مشاور امور مذهبی و خانواده و تربیت فرزند و نیزازدواج هستم که سالیانی است که همراز و همدل و راهنمای دختران دانشجوی شده ام .
امیدوارم یک مادر موفق برای فرزندانم و یک همفسر خوب برای همسرم باشم .
خواستم اینجا پنجره ای دیجیتالی را باز کنم تا یار و یاور و سنگ صبور خواهران و دختران گلم باشم

اگر توشه ای برداشتید دعایم کنید
مدیر وبلاگ : زهرا پوستچیان
نویسندگان
جستجو

آمار وبلاگ
کل بازدید :
بازدید امروز :
بازدید دیروز :
بازدید این ماه :
بازدید ماه قبل :
تعداد نویسندگان :
تعداد کل پست ها :
آخرین بازدید :
آخرین بروز رسانی :